Ocenenia - výborné výsledky v navrhovaní a výrobe nábytku, ktoré dosahujeme, úspešné riešenie občas skutočne komplikovaných očakávaní zákazníka a naša neustála snaha sa naďalej vzdelávať v oblasti výroby a využívania nových technológií z teoretickej i praktickej stránky neboli prehliadnuté. Teší nás, že sú naše úspechy viditeľné a oceňované. Nižšie sme uviedli naše ocenenia.

  • 0101

Certifikáty - nebolo by to možné, keby nie neustála práca nad získavaním nových vedomostí a zručností v oblasti nových materiálov a technológie výroby. Prácu, akú sme vynaložili na to, aby sme získali potrebné zručnosti, Vám prezentujeme nižšie.

 

 

Go to top

© Copyright 2014 Tonix Meble Szczurek